Rent And Carrier Limited Partnership

หจก.เร้นท์ แอนด์ แครีเออร์

อบรม / Training

เราเป็นผู้ให้บริการ เช่ารถกระเช้า สำหรับงานที่สูงรายวัน รายเดือน โดยทีมงาน มืออาชีพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

เนื้อหา

1. อบรมการใช้งาน Boomlift
2. อบรบการใช้งาน Scissor Lift


Img